E-zlecenia

Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

Wyroby medyczne to np.: protezy, aparaty słuchowe i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

Pacjentom przysługuje refundacja wyrobów medycznych w ramach określonych limitów.

Pacjent może zdecydować, czy kupuje wyrób medyczny droższy niż te limity.

Zlecenie na wyroby medyczne wystawia  lekarz. Nie zawsze wystarczy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Obowiązuje też zasada specjalizacji, czyli np. zlecenie na okulary wystawia okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej czy reumatolog.

Wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas konsultacji pacjenta, teleporady lub osobistej wizyty u lekarza. Lekarze mają możliwość weryfikacji zlecenia od razu, co zwalnia pacjenta z wizyty w oddziału wojewódzkiego NFZ.

Gdy lekarz wystawi ci e-zlecenie na wyrób medyczny otrzymasz SMS z  kodem  zlecenia z sytemu teleinformatycznego przychodni i SMS z  kodem  z Internetowego Konta Pacjenta ( jeśli takie posiadasz). Możesz otrzymać również wydruk informacyjny z zawartym kodem. Jeśli nie posiadasz telefonu komórkowego nasz personel oddzwoni do ciebie i poda kod  zlecenia.

Pacjent  aby zrealizować zakup wyrobu medycznego przestawia numer zlecenia i   numer PESEL  w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ. Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania