Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych

Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych

Zlecenia (skierowania) na badania laboratoryjne i obrazowe (RTG, USG) z koszyka usług POZ są wystawiane po przeprowadzeniu konsultacji lekarskiej osobistej lub teleporady w formie papierowej. Zlecenia na badania pacjent odbiera u lekarza, pielęgniarki bądź w rejestracji. Badania laboratoryjne pacjenci mogą wykonać w sieci laboratoriów Diagnostyka. Niestety ze względów epidemiologicznych punkt pobrań w naszej przychodni został zawieszony. Poniżej lista punktów pobrań Diagnostyki .Wyniki badań lekarz otrzymuje automatycznie w dokumentacji medycznej. Pacjent otrzymuje kod z laboratorium i może osobiście odczytać lub wydrukować wyniki badań.

Adresy poradni badań obrazowych  znajdują się poniżej , a także na każdym skierowaniu. Wyniki badań USG i RTG pacjent odbiera osobiście w formie papierowej w miejscu wykonywania badań.

Zlecenie na badanie gastroskopowe i kolonoskopowe wystawiane jest w formie e-skierowania. Gdy lekarz wystawi ci e-skierowanie otrzymasz SMS z 4 cyfrowym kodem z sytemu teleinformatycznego przychodni i SMS z 4 cyfrowym kodem  z Internetowego Konta Pacjenta ( jeśli takie posiadasz). Możesz otrzymać również wydruk informacyjny z zawartym kodem. Jeśli nie posiadasz telefonu komórkowego nasz personel oddzwoni do ciebie i poda kod skierowania.

Na  badanie możesz się zapisać  telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli zapisujesz się osobiście, pokazujesz w rejestracji SMS z kodem i podajesz swój PESEL.