Teleporady

Szanowni Pacjenci

Od 16 marca 2021 zmieniły się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej.  Poniżej wymienione są sytuacje kiedy możesz skorzystać z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady?

Wizyty osobiste odbywają się gdy:

 1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 5. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Na wizytę osobistą możesz umówić się telefonicznie, internetowo lub osobiście w rejestracji. Każdy z lekarzy ma wyodrębnione godziny przyjęć stacjonarnych. Pacjent jest umawiany na wizytę stacjonarną w najszybszym możliwym terminie. Przypadki pilne są konsultowane w dniu zgłoszenia.

Pamiętaj aby  ze względów epidemiologicznych i organizacji pracy przychodni w pandemii zgłaszać się do lekarza na umówioną godzinę.

Teleporady odbywają się gdy :

 1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.
 6. W każdej innej sytuacji jeśli niepokoisz się o swój stan zdrowia, a nie chcesz narażać się na kontakt z chorymi.

Jak umówić się na teleporadę?

Pacjent może umawiać się  na teleporadę telefonicznie lub poprzez rejestrację on-line

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalonym   w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Prosimy  w czasie rejestracji o podanie imienia , nazwiska , numeru PESEL, numeru telefonu kontaktowego oraz powodu wizyty. Pozwoli nam to identyfikację przypadków pilnych i ustalenie trybu przyjęć.

Lekarz oddzwoni do Państwa w godzinach swojej pracy w przychodni, w możliwie najszybszym czasie na podany nr telefonu. W przypadku 3 kolejnych nieudanych prób kontaktu  z pacjentem ( w odstępie nie krótszym niż 5 min) lekarz może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.

W czasie teleporady lekarz  decyduje  o  dalszym postępowaniu, w tym  konieczności osobistej wizyty pacjenta i ustala termin wizyty.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza:

 • Zalecenia lekarskie
 • e-zwolnienie
 • e-receptę
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).