Holter ciśnieniowy (ABPM)

Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM) tzw. „holter” ciśnieniowy

Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa zdrowie oferujemy Państwu możliwość poszerzenia diagnostyki oraz ocenę skuteczności leczenia nadciśnienia poprzez wprowadzenie do oferty Przychodni  nieodpłatnego badania aparatem do automatycznego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM). Urządzenie to, znane także pod nazwą „holtera” ciśnieniowego, dokonuje pomiaru ciśnienia tętniczego pacjenta, w określonych odstępach czasu, przez 24 godziny.

Badanie jest bardzo proste w swoim przebiegu, jednocześnie wnosi bardzo dużo cennych informacji na temat rzeczywistych wartości ciśnienia w ciągu dnia i nocy, odczytywanych w warunkach ambulatoryjnych. Korzystanie z aparatu do ABPM umożliwia obiektywne przedstawienie pomiarów, po wykluczeniu czynników zewnętrznych, mogących zawyżać wartości ciśnienia mierzone w warunkach gabinetu lekarskiego (wyklucza tzw. efekt białego fartucha). Dodatkowo odczyt ABPM obrazuje stopnień wyrównania nadciśnienia tętniczego oraz pozwala ustalić, czy dotychczas stosowane leczenie hipotensyjne jest skuteczne.

Na badanie metodą Holtera Pacjent kierowany jest przez swojego lekarza.

Opis badania:

  1. Ciśnienie tętnicze jest rejestrowane automatycznie wielokrotnie w ciągu doby przez aparat noszony przez pacjenta, zwykle co 15–20 min w dzień i co 30 min w nocy. Mankiet aparatu umieszcza się na ramieniu.
  2. Pacjent zapisuje w dzienniczku objawy podmiotowe, zdarzenia i czynności wykonywane podczas badania, oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spoczynku nocnego.
  3. Wyniki: interpretacja średnich i maksymalnych wartości ciśnienia tętniczego w ciągu doby i w jej poszczególnych okresach, odchylenia standardowe oraz średnie godzinowe (z możliwością graficznego przedstawienia) dokonywana jest na kolejnej wizycie przez lekarza kierującego Pacjenta na badanie.