Programy profilaktyczne NFZ

We współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia zachęcamy Państwa do uczestnictwa w darmowych programach badań profilaktycznych. Głównym zadaniem przeprowadzanych badań jest wykrycie choroby na wczesnym etapie i wdrożenie jak najszybszej terapii, która skutkować będzie najwyższą wyleczalnością. Badania są całkowicie nieodpłatne i pozwalają Państwu na dokładniejszą ocenę swojego stanu zdrowia.

NFZ oferuje cały wachlarz programów profilaktycznych, na które składają się:

1. Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach

2. Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

3. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)

Etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) - do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40. a 65. rokiem życia,

  • którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich trzech lat,
  • u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

4. Program profilaktyki gruźlicy

5. Program badań prenatalnych

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące uczestnictwa w Programach Profilaktycznych zachęcamy Państwa do skonsultowania się ze swoim lekarzem rodzinnym.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej NFZ: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/

6. Profilatyka 40+

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

W szczególny sposób zapraszamy pacjentów z naszej przychodni do udziału w programie profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK):

Zapraszamy pacjentów, którzy w danym roku kalendarzowym mają  35, 40, 45, 50 i 55 lat.

W skład programu wchodzi wykonanie badań laboratoryjnych (ocena profilu lipidów oraz stężenia glukozy we krwi), wykonanie badania EKG oraz ocena ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia.  Udział w programie dedykowany jest w szczególności osobom obciążonym czynnikami ryzyka rozwoju choroby układu krążenia, takimi jak: nadciśnienie tętnicze, nadwaga lub otyłość, palenie tytoniu,  mała aktywność fizyczna, upośledzona tolerancja glukozy i inne. Badania są nieodpłatne.

 

 

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ DO LEKARZA RODZINNEGO